Soul

“People say that eyes are windows to the soul.” 

This ain't for me.

Under hela mitt liv så har denna period varit en av dom värsta. Att leva i en bubbla, att försöka skratta och vara glad men sedan komma tillbaka till verkligheten. Att aldrig vara nöjd är någonting som verkligen stör mig, vad än Allah swt har välsignat mig med så är jag ännu inte glad? Hur kommer det sig? Jo för att denna värld vill jag inte finnas i! Jag vill helt enkelt inte vara här, visst man vet aldrig vart man ska efter sin död men är de normalt att Hata dunya så mycket men ändå vara fängslad till den? Att inte sträva efter Jannah? Jag är både fysiskt och psykiskt trött på att vara olycklig jämt. Känslan är helt obeskrivlig och ingen absolut ingen förstår utan Allah Swt! Ibland önskar jag att jag hade en storasyster som jag kunde tala om allt som händer kring mitt liv, det är så svårt att vara ensam. 

Jannah, my goal

Surah: 3. Aali Imran

15. Say: shall I give you glad tidings of things far better than those? For
the righteous are Gardens in nearness to their Lord with rivers flowing
beneath; Therein is their eternal home; with spouses purified and the good
pleasure of Allah, for in Allah's sight are (all) His servants.
 
 

RSS 2.0